ตลกคณะชวนชื่น

         เป็นกลุ่มคณะตลกครอบครัวของ “พ่อดม” หรือ อุดม ทรงแสง โดยเริ่มต้นจากการเป็นคณะลิเกที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มาก่อน จากนั้นได้มาก่อตั้งคณะตลก ชวนชื่น โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2525 มีรายการตลกมีชื่อเสียงหลายรายการ อาทิ ชวนชื่นคาเฟ่, ซิทคอม สน.ชวนชื่น, รายการ ชวนชื่นโชว์, รายการ หนึ่งบวกสามฮา และ รายการ ชวนชื่น Family show เป็นต้น

ตลกคณะชวนชื่น

       สมาชิกในคณะก็คือลูก ๆ หลาน ๆ ซึ่งปัจจุบันหลายๆ คนก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อาทิ แจ๊ส ชวนชื่น, น้าค่อม ชวนชื่น, แอนนา ชวนชื่น เป็นต้น โดยสรุปปัจจุบันมีสมาชิกดังต่อไปนี้

ตลกคณะชวนชื่น

 

สมาชิก คณะชวนชื่น

  • พ่อดม ชวนชื่น หรือ อุดม ทรงแสง (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับ)
  • จิ้ม ชวนชื่น
  • จอย ชวนชื่น หรือ แสงดาว ทรงแสง
  • แจ๊ส ชวนชื่น หรือ ผดุง ทรงแสง
  • ต๋อง ชวนชื่น หรือ วิชัย พรหมจรรย์
  • แอนนา ชวนชื่น หรือ เอนก อินทจันทร์
  • กิ๊ฟ ชวนชื่น หรือ จิระพัฒน์ สินสนอง
  • น้าค่อม ชวนชื่น หรือ อาคม ปรีดากุล